Το Κοινωνικό Σχολείο (socialschool.gr) αποτελεί ένα project του Υπουργείου Παιδείας, στόχος του οποίου είναι μέσω διαφόρων δράσεων και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, καθηγητών καθώς και γονέων, να προσφέρει εμπειρίες αλλά και γνώσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας μας.