Η Plus Minus είναι μια ομάδα δημιουργικού design με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την παραγωγή καινοτόμων αρχιτεκτονικών έργων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας (brand strategy) και marketing.