Επίκεντρο της φιλοσοφίας του ΤΑΤΟΪ Club είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευζωία, μέσα από την άσκηση και την εκγύμναση υψηλού επιπέδου, την ισορροπημένη διατροφή, την επαφή με τη φύση και να αποτελεί ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργικότητας για τα Μέλη του.