Η Voiceland δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Ιδρύθηκε το 2011 από στελέχη με εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής, με έδρα την Αθήνα. Βασικός άξονας δράσης της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.